O tym, że nie rzucamy słów na wiatr najlepiej świadczy realizacja obietnic z poprzednich wyborów.

  1. Deklarowaliśmy zdobycie środków unijnych i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dziś w Józefowie mamy ok. 46 tys. m sieci kanalizacyjnej i niemal 47 tys. m wodociągowej. W 2002 r. było to analogicznie 17 i 19 tys. m. Inwestycje te zrealizowaliśmy dzięki pozyskaniu 25 mln zł z UE.
  2. W naszym programie obiecywaliśmy budowę mieszkań. Dziś możemy powiedzieć, że zasób mieszkaniowy Józefowa powiększył się w ostatnich czterech latach o 257 mieszkań (224 lokale powstały w systemie TBS, 33 – to lokale socjalne).
  3. Obiecywaliśmy poprawę stanu dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Dziś możemy poinformować mieszkańców Józefowa, że mamy 15,5 tys. m chodników (w 2002 r mieliśmy 9 tys. m), podwoiliśmy sieć ciągów pieszo-rowerowych i liczbę lamp oświetlających nasze ulice. Zbudowaliśmy cztery nowe ronda, które znacznie poprawią komunikację i bezpieczeństwo.
  4. W mijającej kadencji zakończyliśmy budowę gimnazjum i budynku klubu sportowego „Józefovia“. Ten ostatni obiekt do końca roku wyposażony zostanie jeszcze w dwa boiska.
  5. Zmodernizowane zostały budynki naszych szkół podstawowych, gdzie wymieniono dachy, sieć c.o., okna i drzwi. Obiekty te ocieplono i położono nowe elewacje.
  6. Wymiany dachu doczekała się Przychodnia Zdrowia.
  7. Wiele z tych inwestycji powstało dzięki dofinansowaniu z funduszy UE i innych źródeł krajowych. Cieszy fakt, że zwielokrotniło to możliwość inwestycji w naszym mieście, wbrew opiniom wielu sceptyków.

Dodaj swój komentarz