24 czerwca 2022 r.
Rada Miasta Józefowa JEDNOGŁOŚNIE, w obecności 12 radnych, podjęła decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla blisko 97,1 hektarów terenów leśnych zlokalizowanych za cmentarzem parafialnym.
Plan miejscowy będzie chronił tereny leśne miasta przed zainwestowaniem, zgodnie z polityką przestrzenną Miasta wyrażoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Ten znacznych rozmiarów teren decyzją radnych zachowa swój leśny charakter i będzie stanowił zielone płuca Józefowa po uchwaleniu planu.

Dodaj swój komentarz