Życiorys

Marek Banaszek

Urodził się 13 czerwca 1964 roku. Od 1966 roku mieszka w Józefowie. Żonaty, ma dwie dorosłe córki.

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr inż. budownictwa. Ukończył Studium Samorządu Terytorialnego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia budowlane i jest na liście rzeczoznawców budowlanych RP. Ma aplikację administracyjną w zakresie administracji rządowej. Ukończył dziesiątki szkoleń i kursów w zakresie prawa administracyjnego, budowlanego, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, a także wdrażania i realizacji inwestycji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Praca zawodowa

Wieloletni członek Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 1991 – 1999 pracował w administracji budowlanej w Urzędzie Rejonowym w Otwocku (Kierownik Oddziału Nadzoru Budowlanego). Był zatrudniony jako biegły sądowy. Przez 3 lata był dyrektorem w firmie budowlanej.  Od 2003 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Józefowa.

Program wyborczy

Program Rozwoju Miasta Józefów

Życiorys

Urodził się 13 czerwca 1964 roku. Od 1966 roku mieszka w Józefowie. Żonaty, ma dwie dwie dorosłe córki.

Razem, możemy więcej

Skontaktuj się z nami. Możesz nam pomóc przy dystrybucji materiałów wyborczych, zgłoś się jeżeli chcesz wywiesić baner na swojej posesji lub chcesz pomóc w innej formie
Moja droga

Moja biografia

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Najnowsze wiadomości

Zielone płuca Józefowa

24 czerwca 2022 r. Rada Miasta Józefowa JEDNOGŁOŚNIE, w obecności 12 radnych, podjęła decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego…

Idźmy wszyscy na drugą turę!
Idźmy wszyscy na drugą turę!

Idźmy wszyscy na drugą turę!
Przyszłość Józefowa roztrzygnie się 4 listopada!

OBIECUJĘ JAKO

Burmistrz, Marek Banaszek:

    • Kontynuować dynamiczny rozwój Józefowa
    • Dbać o środowisko naturalne
    • Wspierać rozwiązania korzystne dla młodych mieszkańców
    • Dbać o seniorów
    • Promować rozwiązania, w którym małe firmy mogą tworzyć miejsca pracy