dla bezpieczeństwa

 • Kontynuacja regulacji prawnych, projektowania i budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych.
 • Przebudowa infrastruktury kolejowej przez PKP PLK. W nadchodzącej kadencji realizowana będzie inwestycja PKP PLK związana z budową 3 i 4 toru. Józefów dzięki zaangażowaniu ruchu Nie Dla Podziału Józefowa ma zagwarantowany szereg rozwiązań komunikacyjnych, naszą rolą będzie dopilnowanie a zrealizowany został:
  – Wiadukt na ulicach Werbeny i Brucknera.
  – Tunel na ulicach Cichej i Matejki.
  – Przejścia dla pieszych pod torami w okolicach peronów, ulicy Cichej i Starej Wiązowskiej.
  – Parkingi.
 •  Przebudowa 801
  – Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Górki,
  – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wzdłuż ul. Nadwiślańskiej.
 • Kontynuacja doświetlenia przejść dla pieszych.
 • Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na energooszczędne.
 • Poprawienie widoczności osób przechodzących przez przejścia dla pieszych zapewnia bezpieczeństwo pieszym i pomaga uniknięciu potencjalnych wypadków i kolizji na drogach Józefowa.
 • Monitoring miejski – zwiększenie ilości kamer i przebudowa centrum monitoringu.
 • Poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia, szybkie wykrywanie sprawców incydentów, takich jak kradzieże, wandalizm.
 • Kontrolowanie ruchu pojazdów.

Dopilnujemy aby PKP przy modernizacji torów kolejowych w Józefowie zadbała o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dopilnujemy, aby powstał wiadukt i tunel łączący wschodnią i zachodnią część miasta oraz 6 bezpiecznych przejść dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
Marek Banaszek