dla mieszkańców

Mieszkania dla Józefowian
 • Budowa 48 lokali komunalnych na ulicy Wiązowskiej.
 • Budowa mieszkań w systemie TBS przy ulicy Rejtana/około 60 lokali/ i Zawiszy /koncepcja i projekt/.
Pomoc społeczna
 • Jedno z najważniejszych zamierzeń kadencji – organizacja i budowa Centrum Usług Społecznych. Przekształcenie MOPS w CUS, a co za tym idzie rozwinięcie działań pomocowych i samopomocowych, wolontariatu, wsparcia sąsiedzkiego. Utworzenie Klubu Seniora, rozwój świetlic środowiskowych, pomoc psychologiczna i profilaktyka zdrowotna oraz propagowanie zdrowego trybu życia, program złota rączka. Działania skierowane do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci i starszej młodzieży.
 •  Remont zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 65 z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych.
Transport
 •  Sąsiedztwo z Warszawą tu atut Józefowa, a zarazem duże wyzwanie. Spóźniające się pociągi nie mogą być jedyną możliwością sprawnego dojazdu do stolicy. Zostanie zorganizowany dodatkowy transport autobusowy, który pozwoli skrócić czas dojazdu mieszkańców Józefowa do pracy i szkół w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Nadwiślańskiej. Będzie to autobus, który skomunikuje Józefów z warszawską stacją metra.
 • Przedłużenie linii autobusowej 521 do Józefowa.
 • Rozbudowa wewnętrznej linii autobusowej.
 • Kontynuacja dopłat do KM i SKM oraz biletów długookresowych imiennych w ramach Warszawa+.
Seniorzy
 • Zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie działań józefowskich stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Kombatantów Wojennych, Towarzystwa Przyjaciół Józefowa i Kobiet PRO50+.

 

Społeczeństwo
 • Realizacja projektu Parku Centralnego w obrębie ulic: Wyszyńskiego, Świderskiej, Sosnowej i Parkowej. Zostanie stworzona wspólna zielona przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Zachowane będą rosnące drzewa, powstaną nowe nasadzenia roślin, elementy małej architektury, małe jeziorko. Wybudowany zostanie budynek kawiarni z tarasem, gdzie mogłaby odbywać się potańcówki miejskie, plenerowe spotkania z artystami, wernisaże.
 • Remont i modernizacja zabytkowego budynku kolejki wąskotorowej przy ulicy Wawerskiej – Stacja Integracja. W okresie przejściowym siedziba Centrum Usług Społecznych, następnie lokal będzie udostępniany jako miejsce spotkań józefowskich organizacji NGO i józefowskiej młodzieży.
 • Remont mostu kolejki wąskotorowej na Świdrze. W porozumieniu z władzami Otwocka przywrócimy świetność jednej z najstarszych przepraw kolejowych na Mazowszu, będzie to dopełnienie zrealizowanego projektu Przywróć Świder Mieszkańcom.
 • Miejski program dofinansowania kompostowników i przydomowych systemów zbierania deszczówki.
 • Kontynuacja wymiany kopciuchów.
 • Budowa kieszonkowych parków w rejonie ulic: Rysiej, Cichej, Matejki, Wawerskiej, 3 Maja, Szerokiej.
 • Kontynuacja Budżetu Obywatelskiego Józefowa.
 • Budowa zaplecza biurowo-garażowego dla Pięknego Miasta.
 • Utrzymanie zielonego charakteru miasta przez cykliczne nasadzenia drzew i krzewów na terenach publicznych.
 • Organizacja punktu wymiany odzieży i rzeczy, jak rozwinięcie projektu Nie na marne
Zdrowie
 • Kontynuacja zakupu świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji. Projekt realizowany jest już od 2020 roku i cieszy się dużym powodzeniem wśród Józefowian. Dzięki niemu udzielamy mieszkańcom specjalistycznej pomocy znacznie szybciej niż NFZ. Od 2020 roku zrealizowano świadczenia na łączną kwotę ponad 600 tys. zł.
 • Uruchomienie programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 lat” . W założeniach programu mamy zarówno konsultacje ze specjalistami, jak i prowadzenie sesji terapeutycznych oraz edukację zdrowotną.
 • Wprowadzenie w naszych szkołach podstawowych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia tego wymaga.
 • Zorganizowanie na terenie naszego miasta Ogólnopolskiego Programu Badań Profilaktycznych „NIE nowotworom u dzieci”, który będzie polegał na przeprowadzeniu w specjalnie przygotowanych do tego celu ambulansie, badań USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych u dzieci od 9 miesięcy do 6 lat. Badania będą dla chętnych rodziców i będą dla nich bezpłatne.
 • Wprowadzenie programu zapisów on-line do Przychodni Zdrowia.

 

 

JÓZEFÓW JEST LIDEREM W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, OTRZYMALIŚMY NAGRODĘ ZA 3 MIEJSCE W W POLSCE KATEGORII MAŁE MIASTA ZA „BUDOWNICTWO SPOŁECZNE W LATACH 2000-2020 „ NIE ZWALNIAMY TEMPA. WŁAŚNIE TRWAJĄ KOLEJNE INWESTYCJE MIESZKANIOWE PRZY UL WIĄZOWSKIEJ I UL. REJTANA.
Marek Banaszek