Dla sportu

  • Plac zabaw i wodny plac zabaw nad Świdrem, infrastruktura sportowa, parking i toalety. Obserwując rosnące zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu nad rzeką, chcielibyśmy zapewnić Józefowianom komfortowe warunki odpoczynku.
  • Kontynuacja budowy i modernizacji ścieżek rowerowych.
  • Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej nad Świdrem — od Mieni do ujścia Świdra do Wisły.
  • Zintegrowany z Warszawą i Otwockiem system rowerów miejskich.
  • Stworzenie samoobsługowych stacji naprawy rowerów
  • ICSiR – remont szatni basenowych wraz z szafkami.
  • Tor do pumptracka – tor rowerowy, przykład takiej realizacji można zobaczyć przy ul. Skalnicowej w Wawrze.
  • Rozbudowa bazy sportowej na miejskich terenach przy ul. Dolnej.
  • Budowa mini parków rozproszonych w różnych częściach miasta, takich jak np. park na ul. Skorupki.
  • Zwiększenie w budżecie kwoty na dofinansowanie działalności józefowskich klubów sportowych.

 

 

 

 

 

W Józefowie działa wiele klubów sportowych, chcemy ufundować stypendia sportowe dla najlepszych zawodników, co będzie motywacją do treningów.