Życiorys

Urodził się 13 czerwca 1964 roku. Od 1966 roku mieszka w Józefowie. Żonaty, ma dwie dwie dorosłe córki.

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr inż. budownictwa. Ukończył Studium Samorządu Terytorialnego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia budowlane i jest na liście rzeczoznawców budowlanych RP. Ma aplikację administracyjną w zakresie administracji rządowej. Ukończył dziesiątki szkoleń i kursów w zakresie prawa administracyjnego, budowlanego, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, a także wdrażania i realizacji inwestycji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Praca zawodowa

Wieloletni członek Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 1991 – 1999 pracował w administracji budowlanej w Urzędzie Rejonowym w Otwocku (Kierownik Oddziału Nadzoru Budowlanego). Był zatrudniany jako biegły sądowy. Przez 3 lata był dyrektorem w firmie budowlanej. Od 2003 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Józefowa.

 

Aktywnie uczestniczył we wdrażaniu i realizacji wszystkich inwestycji miejskich w latach 2003 -2018 m.in.
  • budowa gimnazjum (prace wykończeniowe) aula,
  • budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (blisko 200 km sieci),
  • pełnił funkcję menadżera dwóch projektów unijnych w latach 2004-07 i 2010-13 o łącznej wartości ok. 150 mln zł,
  • budowa oczyszczalni ścieków,
  • modernizacje obu szkół podstawowych, MOK-u, Przychodni Zdrowia, budynków Urzędu Miasta,
  • rozbudowa infrastruktury drogowej – utwardzanie ulic gruntowych (dziesiątki kilometrów), budowa chodników, ścieżek rowerowych, przebudowa skrzyżowań, budowa 7 rond (np. przebudowa 11 Listopada, Wawerskiej, Dobrej, Złotej Jesieni, budowa ronda Wawerska/Graniczna, rond po obu stronach przejazdu kolejowego w Józefowie itp.),
  • budowa placów zabaw, placów do ćwiczeń, skweru Jana Pawła II, skateparku i miasteczka rowerowego, budowa boisk przy szkołach oraz miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej (Józefovia)
  • budowa budynków komunalnych i TBS (osiedle Werbeny, Zielona, budynki przy ulicach: Zawiszy, Reymonta, Reytana, Wiązowskiej).

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali
św. Jan Paweł II