Izabela Szczeblewska

okręg 12

E-mail:  izabela.szczeblewska@dlamiasta.pl

Mam 41 lat, jestem mężatką i matką 2 dzieci.
Mam wykształcenie wyższe – mgr zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuję jako starszy specjalista do spraw administracji w LO NR III im. J. Słowackiego w Otwocku.
Z Józefowem łączą mnie silne więzi, które trwają już 21 lat. Cenię sobie wartości rodzinne, tradycję, a patriotyzm, także lokalny, rozumiem jako konkretne działanie służące społeczeństwu.

Jestem kandydatką bezpartyjną, nie startuję z klucza politycznego, więc będę reprezentowała interesy mieszkańców miasta, a nie – partyjne. Hołduję zasadzie: mało mówić – dużo robić. Chcę pracować dla dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny, bowiem ,,Czyny powinny mówić głośniej niż słowa”. Potrafię słuchać ludzi i utożsamiać się z ich problemami, aby móc udzielić skutecznej pomocy. Na studiach nabyłam przydatne w pracy samorządowej umiejętności rozwiązywania konfliktów. Umiem i chcę działać zespołowo, bo tylko w ten sposób można realizować długofalowe cele i przysłużyć się miastu oraz ludziom.

Jako radna chciałabym mieć wpływ na decyzje władz dotyczące rozwoju miasta, w którym mieszkam. Znam bolączki mieszkańców Józefowa w sferze społecznej i ekonomicznej, a szczególnie tych ze swojego okręgu wyborczego.

Oddajcie Państwo na mnie swój głos i obdarzcie zaufaniem, a zrealizuję następujące inwestycje:
  • poszerzenie ulicy Kwiatowej od ul. 11 listopada do ul. Brucknera oraz budowa chodnika na całej jej długości;
  • budowa wyniesionego skrzyżowania ul. 11 listopada i ul. Kwiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników;
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej, ul. Zagłoby, ul. Bogusławskiego, ul. Złotej Jesieni, ul. Miłej, ul. Rejtana od ul.11 Listopada do ul. Willowej;
  • wykonanie utwardzonego łącznika od ul. Rejtana do ul. Szałasowej;
  • autobus szkolny z ul. Rejtana;
  • budowa boiska wielofunkcyjnego dla młodzieży;
  • budowa placu zabaw przy ul. Rejtana;
  • budowa nowego przedszkola i żłobka oraz multimedialnej biblioteki z kawiarenką i salą zabaw w Michalinie;
  • wybudowanie nowej sali gimnastycznej i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2;
Szanowni Mieszkańcy, zachęcam Was do oddania na mnie głosu w dniu wyborów 21 października, abym mogła skutecznie Was reprezentować w nowej radzie miejskiej.
Bo liczy się Michalin!