Józef Czyżowski

okręg 10

E-mail:  jozef.czyzowski@dlamiasta.pl

Mieszkam w Józefowie od kilku lat i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest to nasze (z żoną i dwójką dzieci) rodzinne miejsce na Ziemi – najbardziej urokliwe i przyjazne do zamieszkania. Klimat otaczających lasów, miejski drzewostan, rejon ujścia rzeki Świder do Wisły, sam Świder z jego naturalnymi plażami oraz zabudowa typu Świdermajer sprzyja zainteresowaniu osiedlaniem się na tych terenach. W moich planach jako przyszłego radnego zamierzam się kierować zasadą stworzenia warunków, żeby Józefów był miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

Jako wieloletni pracownik administracji rządowej miałem okazję współpracować z przedstawicielami różnych instytucji zarówno w kraju jak i za granicą. Swoje doświadczenie zbierałem w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli (6-letni staż zawodowy), jak również
w rejonach konfliktogennych Europy (Bośnia i Hercegowina) i charakteryzujących się znacznym ubóstwem (Erytrea i Etiopia). Duży dorobek doświadczeń pozwala mi w pełni zrozumieć problemy społeczne i w sposób zdecydowany im przeciwdziałać.

Z natury jestem człowiekiem otwartym, energicznym i zaangażowanym. W ostatnim okresie włączałem się aktywnie w podejmowane przez mieszkańców Józefowa inicjatywy. Do nich można zaliczyć m.in. ,,Nie dla podziału Józefowa”, ,,Nie dla włączenia Józefowa do metropolii warszawskiej”, ,,Świder Pomścimy”. Powyższe akcje potwierdziły moje przekonanie, że jesteśmy społeczeństwem zintegrowanym i skutecznie osiągającym założone cele. Jestem również Członkiem Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta. Pozwala mi to na lepsze zrozumienie istniejących problemów i większy wkład w pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jestem przekonany, że należy modernizować nieliczne już w Józefowie Świdermajery i znaleźć dla nich nowe funkcje społeczne. Zależy mi na rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej nad rzeką Świder, aby mieszkańcy Józefowa mieli dobre warunki do odpoczynku. Bliskie mojemu sercu są problemy dnia codziennego ubogich rodzin, seniorów i osób samotnych.

W rozmowach z mieszkańcami zauważyłem potrzebę stworzenia zielonej enklawy w centrum Józefowa, która sprzyjałaby spotkaniom i integracji mieszkańców Józefowa. W mojej opinii powinno to zostać zrealizowane poprzez: budowę obiektów o małej architekturze o znaczeniu kulturalnym i rozrywkowym, przemieszczenie Straży Pożarnej i Zakładu Oczyszczania Miasta w rejon o mniejszym zamieszkaniu.

Zdecydowanie jestem za popularyzacją rejonu Górki – rejon ujścia rz. Świder do Wisły jest miejscem unikalnym i powinien stanowić jedyną w swoim rodzaju wizytówkę miasta. Jednak mieszkańcy tej części Józefowa nie mają powodów do zadowolenia, bo widoczne są wciąż dysproporcje rozwoju różnych rejonów miasta. Powinniśmy dążyć do zachowania tych samych standardów życia w zakresie bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej i wodociągowej i szczególnie przebudowy drogowej na skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i Nadwiślańskiej. Społeczność tego regionu liczy sobie ok 300 mieszkańców i brak np. oświetlenia czy placu zabaw. Napotykamy trudności ale należy podjąć działania wspólnie z mieszkańcami ulic Górki i ul Górczewskiej oraz Starostą.

W ostatnim okresie prowadzona jest znaczna rozbudowa ciągów komunikacyjnych w Józefowie i w rejonie ulic pomiędzy Wawerską i Nadwiślańska – należy to kontynuować
z uwagi, że na tym obszarze dynamicznie rozwija się zabudowa jednorodzinna.

Mam świadomość, że nie jest Państwu łatwo zaufać nowym mieszkańcom, a w szczególności tym , którzy chcą Państwa reprezentować w samorządach. Nie mniej jednak zwracam się z apelem: dajcie szanse kandydatom, którzy mogą wnieść pewną świeżość i inne spojrzenie na rozwiązywanie spraw z perspektywy nowo przybyłych. Chciałbym, abyśmy razem odmienili tę część Józefowa, wiem jak to zrobić, ale potrzebna jest mi Państwa pomoc! Zagłosujcie na moją kandydaturę, a nasz wspólny głos będzie bardziej słyszalny!

Józefów – miasto przyjazne każdemu

 

Siedziba lokalu wyborczego
Ochotnicza Straż Pożarna „Świdry Małe”
al. Nadwiślańska 132
Józefów

Ulice należące do 10 okręgu wyborczego:
Aleja Drogowców
Aleja Przyszłości
Baśniowa
Botaniczna
Brzozowa
Budziszewskiej
Daleka
Dworska
Dziekońska
Ekologiczna
Fantastyczna
Godebskiego
Górczewska
Górki
Jarosławska 45-47 (nieparzyste)
Kard. Wyszyńskiego 39-107 (nieparzyste)
Kard. Wyszyńskiego 52-126 (parzyste)
Kościuszki 21-57 (nieparzyste)
Kościuszki 18-46 (parzyste)
Legendy
Łąkowa
Małkowskiego
Nadwiślańska 125-251 (nieparzyste)
Nadwiślańska 132-272 parzyste)
Noakowskiego
Orzeszkowej
Owalna
Podchorążych AK
Przyjazna
Rodziewiczówny
Sezamkowa
Skośna
Skrajna
Tadeusza
Telimeny
Walentego
Wodna
Wschodnia
Zaciszna