Katarzyna Żaboklicka

okręg 1

E-mail:  katarzyna.zaboklicka@dlamiasta.pl

Nazywam się Katarzyna Żaboklicka. Mam męża i dwóch cudownych synków. Z Józefowem związana jestem od urodzenia, a Józefowianką jestem od pokoleń. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam studia na wydziale Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a następnie podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Marketingiem w Firmie. Zawodowo związana byłam z marketingiem w Wydawnictwie Kartograficznym i Wydawnictwie Edukacyjnym. Obecnie wychowuję dzieci. Nie należę do żadnej partii politycznej, a największą wartością dla mnie jest rodzina. Uważam, że wychowanie oraz harmonijny, zdrowy i bezpieczny rozwój dzieci jest kluczowym elementem do ich sukcesu w dorosłym życiu.

 

Na przestrzeni ostatnich lat Józefów bardzo się zmienił. Powstało szereg inwestycji i działań które polepszyły komfort życia mieszkańców. Doceniam wysiłek władz miejskich w rozwój Józefowa. Mam jednak kilka pomysłów, jakie rozwiązania można w naszym mieście jeszcze wprowadzić, dlatego też postanowiłam kandydować do Rady Miasta. Chcę uczestniczyć w pozytywnych przemianach i mieć realny wpływ na dalszy rozwój Józefowa. Chcę brać udział w działaniach na rzecz dalszej poprawy jakości i wygody życia mieszkańców Józefowa. Jednocześnie pozostaję otwarta na Państwa sugestie i chętnie wysłucham Państwa zdania dotyczącego przyszłości naszego miasta. Gwarantuję, że jako radna będę z Wami rozmawiała częściej niż tylko w trakcie kampanii wyborczej. Moim zdaniem, kontakt radnej z mieszkańcami swojego okręgu to gwarancja demokracji i tylko w ten sposób potrzeby lokalnej społeczności mogą być precyzyjnie zaspokojone.

 

W trakcie mojej kariery zawodowej współpracowałam z przedszkolami i szkołami podstawowymi na terenie całego kraju. Dlatego szczególnie dużo uwagi chciałabym poświęcić zagadnieniom związanym z oświatą, edukacją, rozwojem dzieci i młodzieży, ale także bezpieczeństwem i służbą zdrowia.

 

Startuję w okręgu nr 1, z Komitetu Wyborczego Dla Miasta, ponieważ jego doświadczenie, zaangażowanie i program to gwarancja dalszego rozwoju naszego miasta.
Jako radna chciałabym zająć się następującymi sprawami:
 • W trosce o zdrowie i kondycję fizyczną młodego pokolenia będę wspierała prace związane z budową hali sportowej w SP2.
 • Mając na uwadze dobro najmłodszych uczniów będę zabiegać o wybudowanie placu zabaw przy SP3.
 • W trosce o rozwój edukacyjny dzieci dołożę wszelkich starań, aby zwiększyć dostępność zajęć dodatkowych w świetlicach szkolnych.
 • W celu uświadomienia młodzieży,  jakie zagrożenia na nich czyhają, rozwinę programy prewencyjne w szkołach.
 • Mając na uwadze komfort i wygodę młodych rodziców, będę wspierała projekt powstania żłobka w Józefowie.
 • Nie zapominając o osobach starszych, będę popierała programy związane z większą i łatwiejszą dostępnością do lekarzy specjalistów.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców doświetlę przejście dla pieszych na ulicy 3 Maja przy Kościele.
 • Mając na uwadze ilość samochodów przyjeżdżających do Kościoła, dołożę wszelkich starań, aby powstał parking przy Kościele na ul. Piotra Skargi.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo dołożę starań, aby powstał chodnik na ul. Piotra Skargi i ul. Lelewela.
 • W celu zwiększenia komfortu życia lokatorów będę zabiegała o utwardzenie ul. Szerokiej, ul. Zaułek oraz ul. Cichej (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Zawiszy).
 • Coraz więcej osób korzysta z „komunikacji rowerowej”, dlatego też aby zwiększyć ich komfort i bezpieczeństwo jazdy będę wspierała budowę ścieżek pieszo-rowerowych.
 • Będę wspierała prace związane z wygospodarowaniem terenów do stworzenia parków miejskich dla osób chcących spędzić czas blisko natury.
 • Zadbam o stworzenie nowych miejsc gdzie młodzież będzie mogła spędzać aktywnie wolny czas.
 • Wprowadzę Kopertę życia dla józefowskich seniorów.
Z pewnością w trakcie trwania kadencji ujawni się jeszcze wiele innych problemów i potrzeb istotnych dla mieszkańców mojego okręgu. Obiecuję, że będę z zaangażowaniem zabiegać o ich bieżące rozwiązywanie. Bardzo proszę o poparcie i oddanie na mnie 21 października swojego głosu. Moja energia i chęć działania sprawią, że nie zawiodę Państwa zaufania i będę godnie i rzetelnie reprezentowała Państwa w Radzie Miasta Józefowa.

 

Siedziba lokalu wyborczego
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2
ul. Sienkiewicza 2
Józefów

Ulice należące do 1 okręgu wyborczego:
3 Maja 29 – 91 (nieparzyste), 3 Maja 38 – 96 (parzyste), Cicha, Górna, Graniczna 13 – 13 (nieparzyste), Kopernika 1 – 15 (nieparzyste), Kopernika 2 – 14 (parzyste), Lelewela, Marszałka Piłsudskiego 84 – 106 (parzyste), Nowa, Piotra Skargi, Spokojna, Szeroka 19 – 31 (nieparzyste), Szeroka 18 – 32 (parzyste), Zawiszy 1 – 63 (nieparzyste), Zaułek