Marianna Jakubowska

okręg 6

E-mail:  marianna.jakubowska@dlamiasta.pl

Pochodzę z rodziny Korzeniów, jednego z najstarszych klanów Józefowa – Rycic. Wykształcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam Wydział Historii UW i podyplomowe studia dziennikarstwa, również na UW. Pracowałam w czasopismach specjalistycznych związanych z handlem. Pierwsze doświadczenie samorządowe zdobywałam prowadząc miesięcznik w latach 90-tych w Warszawskiej Izbie Przedsiębiorców. Po studiach mieszkałam w Warszawie. W roku 1993, po śmierci ojca wróciłam wraz z mężem do Józefowa i postanowiłam włączyć się do życia społecznego w naszym mieście. Od 2002 roku działam w Radzie Miasta. Sprawuję funkcję vice przewodniczącej Rady Miasta. Uważam, że nawet malkontenci zauważą, że Józefów zapewnia coraz lepsze warunki do życia swoim mieszkańcom. Mój okręg wyborczy dogania w rozwoju inne rejony.

 

Szanowni Państwo,
Z Waszej woli i siłą Waszego poparcia sprawuję mandat radnej już kolejną kadencję. Mam ten zaszczyt, że biorę aktywny udział w rozwoju naszego miasta. Cieszę się, że Józefów pięknieje i zapewnia coraz lepsze warunki życia swoim mieszkańcom.

Powodem do satysfakcji jest również to, że południowo-wschodni rejon Józefowa, a szczególnie bliskie mi Rycice (okręg nr 6, który reprezentuję w radzie) znacznie przybliżyły się do centrum miasta.

Gdy rozpoczynałam samorządową działalność, w naszym okręgu niewiele było sieci wodno-kanalizacyjnej, utwardzonych dróg, a nawet oświetlonych ulic. Dziś tylko ul. Słowicza czeka na miejską infrastrukturę i dzięki zapisom w miejskim budżecie ma ogromne szanse na wodę i kanalizację, ale także na utwardzenie.

Mam nadzieję, że uznacie Państwo, że moja wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim witalność i skuteczność mogą się jeszcze przydać miastu i naszemu okręgowi. Z wielką radością i dotychczasowym zaangażowaniem będę kontynuować pracę w Radzie Miasta.

Pochodzę z jednego z najstarszych józefowskich rodów
— Korzeniów. W Józefowie urodziłam się i spędziłam młodość, a od kilkudziesięciu lat tu mieszkam.

W dotychczasowej działalności samorządowej przyświecało mi hasło: liczą się czyny, a nie obietnice.
Jeśli obdarzycie mnie Państwo po raz kolejny swoim zaufaniem, to chciałabym zająć się:
  •  Wprowadzeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Słowiczą.
  • Utwardzeniem tej ulicy i dwóch jedynych dróg gruntowych: Olszowej i Wilgi.
  • Doprowadzeniem do zakończenia budowy nowoczesnej hali sportowej ze ścianką wspinaczkową w SP nr 1.
  • Z uwagi na to, że zrobienie bezpiecznego przejścia na drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Wiązowska) napotyka na ogromne trudności ze strony zarządu województwa, podjęłam starania, by do stadionu i nad rzekę Świder można będzie dojechać nowo zaprojektowaną ulicą Nadświdrzańską.
  • Wspieraniem rozwoju budownictwa komunalnego, ale także TBS-owskiego, który młodym Józefowianom da szansę na mieszkanie.
  • Wspieraniem budowy miejskich placów zabaw i miejsc rekreacji. W przyszłym roku modernizacji poddany zostanie plac zabaw przy ul. Wroniej.
  • Dołożę wszelkich starań, aby nad Świdrem powstały nowoczesne tereny rekreacyjno-sportowe — miejsce, gdzie wspólnie będziemy spędzać wolny czas.

Nade wszystko zaś będę dbała, aby Józefów nie stracił swoich walorów miasta zielonego i przyjaznego mieszkańcom i aby kontynuowany był dotychczasowy przemyślany rozwój, który zapewniały obecne władze samorządowe.

Aby nasze miasto nadal harmonijnie się rozwijało, potrzebni są w samorządzie ludzie kompetentni, rozsądni i skuteczni — tacy, którym w działaniu przyświeca jedynie dobro miasta i jego mieszkańców. Właśnie taką osobą staram się być, sprawując mandat radnej.

Wiedzy, doświadczenia, energii i czasu mi nie brakuje. Z wykształcenia jestem historykiem i dziennikarzem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczonym samorządowcem.

Zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne poparcie mojej kandydatury.

Z szacunkiem i sympatią
Marianna Jakubowska

Doświadczenie, kompetencje i skuteczność

 

Siedziba lokalu wyborczego
Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala Nr 1), ul. Mickiewicza 11 Józefów

Ulice należące do 6 okręgu wyborczego:
Dolna, Generała Sikorskiego 121 – 145 (nieparzyste), Jasna, Mickiewicza 1 – 29 (nieparzyste), Mickiewicza 2 – 20 (parzyste), Moniuszki, Olszowa, Reymonta 1 – 17 (nieparzyste), Reymonta 2 – 26 (parzyste), Rysia, Słowicza, Szczygla, Wiązowska 1 – 27 (nieparzyste), Wiązowska 2 – 32 (parzyste), Wilgi, Wronia, Żabia.