Ryszard Dźwigała

okręg 8

E-mail:  ryszard.dzwigala@dlamiasta.pl

Wiek 60 lat. Rodzina:

  • żona Agnieszka: poślubiona 27 lat temu, nauczycielka matematyki
  • dwie córki: Kasia i Natalia, które aktualnie studiują
  • „pasierb” Winston: 2,5 roku, rasy buldog angielski.

Posiadam:

  • wykształcenie: dwa fakultety na Politechnice Warszawskiej (Mechanika Precyzyjna oraz Elektronika)
  • doświadczenie zawodowe: 10 lat na stanowiskach dyrektorskich w firmach produkcyjnych (w tym w międzynarodowej korporacji), wiele lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • kluczowe kompetencje, wynikające z życia zawodowego: zarządzanie ludźmi oraz zasobami materialnymi znacznej wartości.

 

Kandyduję do Rady Miasta Józefowa z okręgu wyborczego nr 8 w ramach Komitetu Wyborczego Dla Miasta.

Dlaczego KW Dla Miasta?

Komitet nieprzerwanie sprawuje władzę samorządową w Józefowie już 20 lat. Posiada 8 radnych (na 15 mandatów) w aktualnej Radzie Miasta, czyli absolutną większość. Umożliwia to bezkonfliktową współpracę władzy ustawodawczej (Rada Miasta) z wykonawczą (Burmistrz) – w przeciwieństwie do sąsiedniego Otwocka.

W efekcie Józefów od lat dynamicznie się rozwija, co zapewnia realizacja programu KW Dla Miasta.

Komitet posiada w swoim składzie kandydatów, którzy są radnymi od wielu kadencji a ich osiągnięcia i poparcie pozwalają wierzyć, że zostaną ponownie wybrani również w bieżących wyborach samorządowych.

Motywacja

Jestem mieszkańcem Józefowa nieprzerwanie od urodzenia. Z Rycicami (dzielnica Józefowa, należąca do okręgów wyborczych nr 6 oraz 8) związany jestem od kilku pokoleń:

  • dziadkowie ze strony ojca Stanisława: Józef i Stefania Dźwigała (z domu Sierpińska) zam. ul. Słowicza
  • dziadkowie ze strony mamy Aliny: Stanisław i Janina Bogucka (z domu Sokolik) zam. ul. Pstrągowa.

Józefów to nasz wspólny dom i chcę mieć wpływ na jego przyszłość. Uważam, że moje kompetencje mogą przyczynić się do sukcesu Miasta, jak i okręgu nr 8, który musi nadążać w rozwoju za centrum.

Moją mocną stroną jest umiejętność osiągania kompromisu, co zdecydowanie ułatwia współpracę z osobami o odmiennych poglądach. Jestem debiutantem w wyborach, dającym jednak możliwość na pojawienie się nowych idei i pomysłów. Jako wartość zamierzam wnieść swoją rozwagę i doświadczenie.

Podejmując decyzję o kandydowaniu nie kierowałem się pobudkami materialnymi, ponieważ posiadam ustabilizowane źródło dochodów i (jako rodzina) nie mamy obciążeń kredytowych. Dodatkową moją zaletą jest duża dyspozycyjność i energia do działania.

Uważam, że będąc dobrym gospodarzem w swoim gospodarstwie domowym, dobrze rokuję również jako osoba zarządzająca dobrem wspólnym.

Najważniejsze punkty mojego programu dla Józefowa i okręgu nr 8:

BEZPIECZEŃSTWO. Doprowadzenie (w uzgodnieniu z właścicielami dróg) do modernizacji niebezpiecznych węzłów komunikacyjnych: np. Wiązowska-Wronia, Wyszyńskiego-Nadwiślańska oraz sygnalizacja świetlna na ul. Wiązowskiej w okolicy klubu Józefovia. Również: oświetlenie ulic, rozbudowa sieci monitoringu, zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej i Policji, szczególnie na peryferiach oraz po godz. 17:00.

ZDROWIE. Wspieranie bieżących programów zdrowotnych finansowanych przez Miasto: badania kardiologiczne, okulistyczne, szczepienia przeciw grypie i inne. Pełna refundacja szczepionki dla młodzieży szkół podstawowych przeciwko wirusowi HPV, która chroni przez rakiem narządów płciowych.

INFRASTRUKTURA. Oddanie do użytku miejskiej oczyszczalni ścieków i nadrobienie zaległości w realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, głównie na peryferiach, w tym w okręgu nr 8. Powód powstania zaległości to min. odwołane złożone przez Stowarzyszenie „Kocham Józefów”, w efekcie czego przepadła możliwość pozyskania dotacji UE. Tam, gdzie dotrze już woda i kanalizacja – utwardzenie nawierzchni dróg oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych.

Następne najważniejsze zadania to: realizacja programu „Nie Dla Podziału Józefowa przez PKP” (wiadukt, tunel, bezkolizyjne przejścia), budowa mieszkań socjalnych (jak przy ul. Wiązowskiej) oraz budownictwo TBS, budowa nowych hal sportowych przy szkołach podstawowych nr 1 i 2, małe skwery z ławkami (także w dzielnicach peryferyjnych).

Postulat wykonania projektu poprowadzenia ul. Nowo-nadświdrzańskiej, który stwarza nowe możliwości w obszarze pomiędzy ul. Wiązowską a rzeką Świder: alternatywna trasa (np. do obiektów Józefovii) oraz ulepszenie infrastruktury.

OŚWIATA. W rozwój dzieci i młodzież należy inwestować – stąd postulat o zwiększenie nakładów na wyposażenie szkół oraz inne metody nauczania: oprogramowanie komputerowe, kółka zainteresowań, tutoring, ocenianie kształtujące.

EKOLOGIA. Dotowanie przez Miasto wymiany starych kotłów na gazowe, a także źródeł energii odnawialnej. Wyposażenie w oczyszczacze powietrza publicznych przedszkoli i szkół a także wybranych budynków publicznych.

KOMUNIKACJA MIEJSKA. Uruchomienie komunikacji wewnętrznej, celem ułatwienia Mieszkańcom dzielnic peryferyjnych dostępu do centrum Miasta.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY. Jest to możliwość aktywnego uczestniczenia przez Mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sposobie wydawania części budżetu Miasta (np. 0,5%) – analogia do przekazywania 1% podatku dochodowego. Jednocześnie jest to bodziec integrujący lokalną społeczność. Jako kandydat jestem tym szczególnie zainteresowany, ponieważ aktywnie uczestniczę w ruchach demokratycznych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szanowny Wyborco:
  • Jeśli chcesz ze mną porozmawiać – zadzwoń proszę, chętnie umówię się na spotkanie  – tel. 518 695 320 (na czas kampanii)
  • Zwracam się o poparcie mojej kandydatury i zapewniam, że dołożę starań, żeby Twoje otoczenie zmieniło się na ładniejsze i bardziej funkcjonalne.

Siedziba lokalu wyborczego
Szkoła Podstawowa nr 1 sala nr 9
ul. Mickiewicza 11
Józefów

Ulice należące do 8 okręgu wyborczego:
Bukowa
Chopina
Dębowa
Grzybowa
Jesionowa
Jesiotrowa
Karasia
Klimatyczna
Malinowa
Matejki 27-51 (nieparzyste)
Matejki 32-56 (parzyste)
Mickiewicza 31-37 (nieparzyste)
Mickiewicza 22-32 (parzyste)
Mieni
Nadświdrzańska
Orkana
Przeskok
Pstrągowa
Reymonta 19-43 (nieparzyste)
Reymonta 28-76 (parzyste)
Rolnicza
Różana
Rybacka
Skłodowskiej 25-53 (nieparzyste)
Skłodowskiej 30-54 (parzyste)
Tetmajera
Tuwima
Wiązowska 29-109 (nieparzyste)
Wiązowska 34-108 (parzyste)
Żurawia