Stanisław Zduńczyk

okręg 4

E-mail:  stanislaw.zdunczyk@dlamiasta.pl

Urodziłem się w powiecie otwockim. Od wielu lat jestem mieszkańcem Józefowa i ojcem dwójki dzieci. Ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję w administracji rządowej. Po śmierci syna założyłem Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość im. Grzegorza. Od lat współpracuję z samorządami w kwestii rozwoju powiatu otwockiego.

Drodzy mieszkańcy Józefowa,

21 października odbędą się wybory samorządowe, w których zdecydujemy o przyszłości Józefowa. Jako wieloletni mieszkaniec Józefowa czynnie zaangażowany w jego rozwój, uważnie obserwuję sposób zarządzania naszym miastem. Mogę stwierdzić z dumą, że Józefów w pełni wykorzystał szansę na przyspieszony rozwój, jaką dają fundusze europejskie. Dzięki mądrze planowanym inwestycjom i rozsądnemu zarządzaniu finansami, udało się zadbać o rozwój infrastruktury, ośrodków kultury i edukacji, sportu, jak również zapewnić opiekę zdrowotną i pomoc społeczną dla mieszkańców Józefowa. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania zespołu świetnych fachowców skupionych wokół Komitetu Wyborczego Dla Miasta i Marka Banaszka, który jest naszym kandydatem na burmistrza.

Postanowiłem kandydować do Rady Miasta Józefowa z listy Komitetu Wyborczego Dla Miasta, ponieważ uznałem, że dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zdobytemu jako wieloletni pracownik administracji rządowej i znajomości problemów, z jakimi boryka się Józefów, będę miał możliwość realnego wspierania dalszego rozwoju miasta i jego społeczności.

W samorządzie chciałbym zająć się realizacją polityki ekologicznej przez otwarcie oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, likwidację przydomowych zbiorników nieczystości płynnych. Zwrócę szczególną uwagę na dalszy rozwój miejskiej infrastruktury, tj. dalsze utwardzenie dróg i budowę chodników. Ważne jest dla mnie stworzenie warunków dla aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Priorytetem będzie dla mnie bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego też będę zabiegał o rozbudowę monitoringu miejskiego oraz wzmożone piesze patrole Policji. Będę również zabiegał o rozwój edukacji i kultury, jak również pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Józefowa.

Skupię się również nad rozwiązaniem problemu zaśmieconych lasów, angażując straż miejską w kontrolę szczególnie zanieczyszczonych miejsc.

 

Jako przyszły radny kandydujący z KW Dla Miasta w okręgu nr 4 chciałbym zająć się następującymi problemami Józefowa:
 1. Kontynuacja utwardzania dróg i budowy chodników dla pieszych i rowerzystów, między innymi przy ul Sienkiewicza, Kościuszki, Ogrodowej.
 2. Kontynuacja programu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
 3. Kontynuacja realizacji polityki ekologicznej, w tym rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mniej zurbanizowanych rejonach naszego miasta. W przyszłym roku zostanie otwarta w Józefowie najnowsza w Polsce oczyszczalnia ścieków, co sprawi, że każda rodzina z Józefowa korzystająca z sieci, będzie mogła zaoszczędzić kilkaset złotych.
 4. Powstanie w Józefowie publicznego żłobka, przedszkola, hal sportowych przy SP 1 i SP 2 oraz nowoczesnej multimedialnej biblioteki z salą zabaw dla maluchów i kawiarenką dla dorosłych.
 5. Zwiększenie dofinansowania wymiany starych pieców grzewczych na nowe, ekologiczne.
 6. Rozwiązanie problemu zaśmieconych lasów przy zaangażowaniu Straży Miejskiej w kontrolę szczególnie zanieczyszczonych rejonów.
 7. Dalszy rozwój infrastruktury służącej wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, między innymi poprzez budowę skate parku, boisk, siłowni zewnętrznych, tężni, skwerów, placów zabaw, boisk sportowych i budowa parków w różnych rejonach naszego miasta.
 8. Rozbudowa monitoringu miejskiego w tym również przenośnych kamer oraz zwiększeniem patroli Policji.
 9. Dalszy rozwój edukacji i kultury, jak również o pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Józefowa.
 10. Budowa zdroju ulicznego w moim okręgu wyborczym.
 11. Nowe profilaktyczne programy zdrowotne.
 12. Budowa bezpiecznych, doświetlonych przejść dla pieszych, rowerzystów i niepełnosprawnych.
 13. Włączenie się w pomoc naszych seniorów przez budowę ośrodka dziennego pobytu i rehabilitacji przy ulicy Wyszyńskiego.
 14. Podpisanie umowy z ZTM odnośnie przedłużenia trasy autobusów z Warszawy do centrum Józefowa.

 

 

Chciałbym jako mieszkaniec naszego pięknego Miasta Ogrodu, aby Józefów nadal błyszczał jak perła na mapie powiatu otwockiego. Liczę na Państwa życzliwość i poparcie mojej kandydatury.

 

Wspieram dalszy rozwój miasta i jego mieszkańców

Siedziba lokalu wyborczego

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Leśna 39 Józefów

Ulice należące do 4 okręgu wyborczego:

Błękitna, Kard. Wyszyńskiego 15 – 43 (nieparzyste), Kard. Wyszyńskiego 30 – 54 (parzyste), Korczaka, Kościuszki 1 – 21 (nieparzyste), Kościuszki 2 – 16 (parzyste), Leśna 21 – 39 (nieparzyste), Leśna 16 – 38 (parzyste), Ogrodowa 11 – 31 (nieparzyste), Ogrodowa 30 – 66 (parzyste), Polna 19 – 33 (nieparzyste), Polna 30 – 40 (parzyste), Reja, Sienkiewicza 59 – 87 (nieparzyste), Sienkiewicza 42 – 66 (parzyste), Sosnowa 21 – 41 (nieparzyste), Sosnowa 14 – 36 (parzyste), Staszica, Wawerska 27 – 33 (nieparzyste), Wawerska 48 – 62 (parzyste), Wesoła, Wiosenna 1 – 3 (nieparzyste), Wiślana 1 – 21 (nieparzyste), Wiślana 2 – 20 (parzyste), Zielona 1 – 9 (nieparzyste), Zielona 2 – 10 (parzyste).