Urszula Zofia Zielińska

okręg 5

E-mail:  urszula.zielinska@dlamiasta.pl

Jestem józefowianką od pokoleń, i całe moje życie rodzinne i zawodowe związane jest z Józefowem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, mam uprawnienia budowlane, licencję zarządcy nieruchomości, ukończyłam również Studium Prawno-Samorządowe organizowane przez Polską Akademię Nauk. Pracuję jako zastępca dyrektora w józefowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
Dzięki Państwa zaufaniu od sześciu kadencji jestem józefowską radną. W tym przez dwie kadencje byłam członkiem Zarządu Miasta, Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, a w obecnej nadzoruję prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Józefów moja pasja!

W ciągu ostatnich 20 lat nasze miasto zmieniło się nie do poznania. Mam satysfakcję, że mogłam jako radna współdecydować o tych zmianach, wykorzystywać swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę w pracy Rady Miasta, reprezentując interesy mieszkańców naszego okręgu wyborczego i przyczyniając się do rozwoju całego Józefowa. Moje działania zostały uhonorowane w 2017 roku tytułem Zasłużonej dla Miasta w dziedzinie rozwoju samorządności.

Józefów dotychczas był zarządzany bardzo dobrze, władze miasta dbały o rozwój w każdej dziedzinie. Doceniają to nasi mieszkańcy, a sąsiedzi zazdroszczą nam nowych inwestycji. Przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji to m.in. sieć wodna i kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, która pozwoli każdej józefowskiej rodzinie podłączonej do sieci kanalizacyjnej zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie, nowe drogi, chodniki, budynek komunalny z 39 mieszkaniami, nowe place do ćwiczeń kalisteniki, budowa hali sportowej ze ścianką wspinaczkową przy szkole nr 1, termomodernizacja szkoły nr 2 przy ul. Sienkiewicza.

Pieniądze w naszej gminie są wydawane w sposób przemyślany i zasadny.

Miasto finansowało oprócz inwestycji również profilaktyczne programy zdrowotne: kardiologiczny, okulistyczny oraz związany z medycyną w szkole – w tym gabinety dentystyczne, szczepienia przeciwko grypie, szczepienia dziewczynek przeciw HPV i endokrynologię dla młodzieży. Do miejskiej oświaty, z pieniędzy naszych podatników, w 2018 roku dołożymy ponad 15 mln 600 tys. zł. Od wielu lat dofinansowujemy zakup nowych samochodów dla policji, rozwijamy monitoring w mieście poprzez montaż nowych kamer. Dopłacamy do miejskiej kolei (SKM, MK, autobusu nocnego), a obecnie osoby dojeżdżające do pracy i młodzież mogą otrzymać bilet metropolitarny, czyli będą płacić tylko różnicę. Ponadto w mieście powstają nowe place zabaw, które zdobywają ogólnopolskie nagrody – np. miasteczko ruchu drogowego. Lista inwestycji i zadań zrealizowanych przez miasto jest bardzo długa, ale nie możemy na tym poprzestać.

Za swoje najważniejsze cele w następnej kadencji uważam:
  • Założenie publicznego żłobka w Józefowie. Dzięki temu rodzice będą mieli więcej czasu dla siebie, a kobiety będą mogły szybciej wrócić na rynek pracy.
  • W ramach TBS planujemy wybudować kolejnych 100 mieszkań – zarówno dla lokatorów zwalniających mieszkania komunalne, jak i dla młodych rodzin, które chcą wyprowadzić się od rodziców i rozpocząć samodzielne życie.
  • Oddanie do użytku Domu Nauki i Sztuki przy ul. Wyszyńskiego 2, gdzie znajdą swoje miejsce józefowskie organizacje społeczne. Będzie tam również kawiarnia oraz tężnie.
  • Wprowadzenie programu zdrowotnego zakładającego szybki dostęp do lekarzy specjalistów, m.in. kardiologa, okulisty, ginekologa, endokrynologa dla uczniów. Dodatkowo – rozszerzony program szczepień dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  • Kontynuację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicach z okręgu nr 5 (oraz w innych częściach miasta), które jeszcze nie są podłączone do sieci.
  • Dalszą wymianę starych pieców na nowe. Zależy mi na tym, abyśmy w Józefowie mogli oddychać powietrzem wolnym od smogu.
  • Zagospodarowanie terenów nad Świdrem, aby było to miejsce atrakcyjne dla mieszkańców.
  • Dalsze prace związane z poprawą jakości dróg i chodników w okręgu 5, m.in. chodnik na ul. Powstańców od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja, wymiana chodnika na ul. Zagajnikowej i Kościuszki, chodnik na ul. Parkingowej oraz nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej i Żytniej.
  • Wsparcie dla seniorów poprzez budowę Domu Seniora (wraz z Fundacją TVN) oraz ośrodka dziennej rehabilitacji przy ul. Wyszyńskiego 11, który jest bardzo potrzebny dla mieszkańców.
  • Zgłoszę do budżetu na rok 2019 budżet partycypacyjny, z którego będą mogli skorzystać mieszkańcy miasta na wybrany cel.
Kocham moje miasto i jestem szczęśliwa, że mogę przyczyniać się do jego rozwoju.

Od dwudziestu lat programy wyborcze „Komitetu Dla Miasta” wpisujemy do kalendarza działań na najbliższą kadencję i sukcesywnie je realizujemy. Działamy i pracujemy zawsze ponad podziałami. Jeśli zależy Państwu na kontynuacji dobrej i efektywnej pracy naszego samorządu, proszę o wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosu na mnie dla naszej wspólnej przyszłości. Proszę o Państwa głos.

Zaufanie – Kompetencja – Doświadczenie

 

Siedziba lokalu wyborczego
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 Józefów

Ulice należące do 2 okręgu wyborczego:
3 Maja 113 – 127 (nieparzyste), 3 Maja 122 – 146 (parzyste), Długa, Jarosławska, Kościuszki 23 – 59 (nieparzyste), Kościuszki 18 – 46 (parzyste), Krucza, Marszałka Piłsudskiego 1 – 27 (nieparzyste), Marszałka Piłsudskiego 116 – 160 (parzyste), Orzeszkowej 1 – 3 (nieparzyste), Orzeszkowej 2 – 4 (parzyste), Owalna 1 – 1 (nieparzyste), Parkingowa, Powstańców Warszawy, Rodziewiczówny 1 – 1 (nieparzyste), Rodziewiczówny 2 – 2 (parzyste), Ślusarskiego, Świderska 13 – 17 (nieparzyste), Świderska 10C – 12 (parzyste), Wawerska 35 – 47 (nieparzyste), Wawerska 64 – 96 (parzyste), Wspólna, Zagajnikowa, Żytnia.