Urszula Zofia Zielińska

okręg 5

E-mail:  urszula.zielinska@dlamiasta.pl

Drodzy Mieszkańcy, drodzy Sąsiedzi. Urodziłam się w Józefowie. Od pokoleń mieszka tu cała moja rodzina. Józefów to całe moje życie, a jego ważną częścią jest działanie na rzecz Miasta i jego Mieszkańców. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Studium Prawno-Samorządowe organizowane przez Polską Akademię Nauk. Pracuję w józefowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Dzięki Państwa zaufaniu służę jako radna przez siedem kadencji, aktywnie przyczyniając się do rozwoju Józefowa. W tym czasie pełniłam różne funkcje między innymi Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Gospodarczej, a w obecnej kadencji pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Moje zaangażowanie na rzecz mieszkańców Józefowa zostało uhonorowane w 2023 r. nagrodą „Portula in Mundum” (Furtka na Świat) za rozwiązywanie problemów społecznych, pomoc i wspieranie organizacji społecznych w mieście. W 2017 r. otrzymałam tytuł Zasłużonej Dla Miasta w dziedzinie rozwoju samorządności. Dzięki Państwa poparciu mam możliwość wpływania na rozwój i zmiany w naszym mieście. Sukcesy, jakie odnosi Józefów, w dużej mierze wynikają ze stabilnej i konstruktywnej współpracy Rady Miasta i burmistrza z Komitetu Wyborczego „Dla Miasta”. Działamy ponad podziałami, bo tylko razem możemy uczynić nasze miasto jeszcze lepszym miejscem do życia. Dotychczasowe uznanie wyborców stanowi dla mnie najlepszą motywacją do ubiegania się o mandat radnej w kolejnej kadencji. Ważne są dla mnie takie wartości, jak współpraca, otwartość na innowacje i dbałość o potrzeby każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy statusu społecznego.

MOJE PRIORYTETY w następnej kadencji:
 • Kontynuacja wymiany i remontu dróg w ulicach Długiej, Parkingowej, Żytniej, Zagajnikowej i Owalnej.
 • Wymiana chodnika na ulicy Kościuszki.
 • Dostosowanie i modernizacja placu zabaw przy ul Długiej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • Dalszy ciąg rozmów o przedłużeniu linii autobusowej 521 do Józefowa oraz doprowadzenie do utworzenia nowej linii autobusowej do stacji metra ,,Imielin”.
 • Finansowania dopłat do SKM-ki i Kolei Mazowieckich.
 • Kontynuacja wymiana starych pieców węglowych.
 • Realizacja projektu budowy Willi Kultura – miejskiej biblioteki i centrum kulturalnego w Michalinie.
 • Wspieranie miejskich organizacji społecznych.
 • Stworzenie warunków do rozwoju małych przedsiębiorstw.
 • Konieczność rozwiązania problemu utrzymania czystości dróg i chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich (ul. Piłsudskiego, Jarosławska, Wawerska i 3 Maja).
 • Realizacja projektu budowy Centrum Usług Społecznych, które będzie wspierać wszystkich mieszkańców niezależnie od ich statusu społecznego.
 • Budowa Parku Centralnego przy ulicy Kard. Wyszyńskiego i Świderskiej.
 • Zwiększenie dopłat do ,,bonu żłobkowego”.
 • Budowa nowoczesnego przedszkola.
 • Dalsze wsparcie finansowania rehabilitacji dla mieszkańców.

To dla mnie zaszczyt, że obdarzają mnie Państwo zaufaniem. Dwa razy z rzędu – w ostatnich i poprzednich wyborach samorządowych- otrzymałam najwięcej głosów w mieście. Jeśli ważna jest dla Państwa dalsza efektywna praca na rzecz Józefowa, zachęcam do udziału w najbliższych wyborach i do poparcia mojej kandydatury. Liczę na nasz kolejny wspólny sukces!

Urszula Zielińska

Zaufanie – Kompetencja – Doświadczenie

 

Siedziba lokalu wyborczego
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 Józefów

Ulice należące do 2 okręgu wyborczego:
3 Maja 113 – 127 (nieparzyste), 3 Maja 122 – 146 (parzyste), Długa, Jarosławska, Kościuszki 23 – 59 (nieparzyste), Kościuszki 18 – 46 (parzyste), Krucza, Marszałka Piłsudskiego 1 – 27 (nieparzyste), Marszałka Piłsudskiego 116 – 160 (parzyste), Orzeszkowej 1 – 3 (nieparzyste), Orzeszkowej 2 – 4 (parzyste), Owalna 1 – 1 (nieparzyste), Parkingowa, Powstańców Warszawy, Rodziewiczówny 1 – 1 (nieparzyste), Rodziewiczówny 2 – 2 (parzyste), Ślusarskiego, Świderska 13 – 17 (nieparzyste), Świderska 10C – 12 (parzyste), Wawerska 35 – 47 (nieparzyste), Wawerska 64 – 96 (parzyste), Wspólna, Zagajnikowa, Żytnia.