Wojciech Glinka

okręg 3

E-mail:  wojciech.glinka@dlamiasta.pl

Mam 55 lat, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trojga dzieci. Ukończyłem studia wyższe w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz społeczno-samorządowym. W latach 2011-2014 pełniłem funkcję Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działając w zakresie uzależnień, pomocy ofiarom przestępstw i przemocy. Jako rodzic z ogromną satysfakcją przez okres 10 lat wspierałem społecznie działalność chóru Rubikon, który funkcjonował w Miejskim Ośrodku Kultury. Swój wolny czas, będąc na emeryturze, poświęcam rodzinie oraz pracy społecznej w stowarzyszeniu Forum Chrześcijańskie i stowarzyszeniu Dla Miasta.
Mieszkam w Józefowie od 1990 roku, mam przyjemność obserwować, w jak przemyślany i dynamiczny sposób rozwija się nasze miasto. Wyprzedziliśmy w rozwoju sąsiednie gminy i dziś możemy być dumni, że mieszkamy w Józefowie. Musimy pamiętać, że otaczają nas mili i przyjemni sąsiedzi, a razem
możemy więcej.
W dotychczasowej działalności radnego byłem inicjatorem:
 • Doświetlenia przejść dla pieszych, które znacząco poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Budowy przy ul. Wawerskiej siłowni z urządzeniami do kalisteniki — było to realizacją postulatu młodych mieszkańców.
 • Powstania skweru przy ul. Skorupki.
 • Odrestaurowania pięknego świdermajera przy ul  Wyszyńskiego 2. Powstanie tu Dom Nauki i Sztuki (projekt otrzymał dofinansowanie unijne i jest w trakcie procedury przetargowej), będą się mieściły siedziby józefowskich organizacji społecznych i kawiarnia.
 • Organizacji Domu Seniora (trwają prace budowlane) przy ul. Wyszyńskiego 11. Będzie to nowoczesne miejsce przeznaczone do spędzania czasu przez seniorów, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do rehabilitacji.
 • Budowy chodnika i wymiany oświetlenia na ul. Ogrodowej.
 • Budowy łącznika między ul. Leśną i ul. Długą.
 • Budowy hali sportowej przy SP1.
 • Wykonania nakładki asfaltowej na ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja).
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że kończąca się kadencja była rekordowa, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, a zwłaszcza ścieżki rowerowe. Nasze miasto ma ogromny potencjał, o czym świadczy wzrastająca ilość nowych mieszkańców oraz tętniące życiem place zabaw, skwer św. Jana Pawła II — miejsce spotkań dzieci i rodziców.
Za najważniejsze kwestie w latach 2018-2023 w Okręgu Wyborczym nr 3 i całym Józefowie uważam:
 1. Dokończenie budowy hali sportowej, wyposażonej w ściankę wspinaczkową w Szkole Podstawowej nr 1.
 2. Budowa placu zabaw dla najmłodszych uczniów przy Szkole Podstawowej nr 3 i zagospodarowanie terenów zielonych przy szkole.
 3. Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu na ul. Sosnowej.
 4. Wsparcie inicjatywy powstania publicznego żłobka.
 5. Wybudowanie zdroju ulicznego w bezpośrednim sąsiedztwie placu, z uwagi na panujące upały oraz dużą liczbę dzieci uczęszczających na plac zabaw przy skwerze św. Jana Pawła II.
 6. Rozważenie budowy wyniesionego skrzyżowania na ul. Wyszyńskiego z ul. Świderską.
 7. Po wybudowaniu nowej linii energetycznej na ul. Leśnej, wykonanie nowych chodników i nawierzchni jezdni (od ul. Piłsudskiego do 3 Maja) – w mijającej kadencji został wykonany projekt przebudowy ulicy.
 8. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów oraz miejskich programów profilaktycznych.
 9. Zwiększenie dofinansowania na wymianę starych pieców w ramach walki ze smogiem.
 10. Wsparcie inicjatywy zagospodarowania terenu nad rzeką Świdrem poprzez budowę placu zabaw, parkingów i toalet.
 11. Wykonania nakładki asfaltowej na ul. Świderskiej (od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy).
Znacie mnie Państwo od lat, lubię rozmawiać z ludźmi i jestem otwarty na drugiego człowieka. Moje atuty to uczciwa praca na rzecz miasta, gospodarność i troska o nasze wspólne dobro. Jestem przeciwnikiem populizmu i taniego poklasku. Razem możemy zrobić dużo, bo liczy się Józefów. Bo liczą się czyny, nie słowa!

BEZPIECZEŃSTWO   RODZINA

 

Siedziba lokalu wyborczego
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
ul. Wyszyńskiego 1
Józefów

Ulice należące do 3 okręgu wyborczego:
3 Maja 93 – 111 (nieparzyste), 3 Maja 98 – 120 (parzyste), Kard. Wyszyńskiego 1 – 13 (nieparzyste), Kard. Wyszyńskiego 2 – 28 (parzyste), Leśna 1 – 19 (nieparzyste), Leśna 2 – 14 (parzyste), Marszałka Piłsudskiego 108 – 114 (parzyste), Ogrodowa 1 – 9 (nieparzyste), Ogrodowa 2 – 28 (parzyste), Parkowa, Polna 1 – 17 (nieparzyste), Polna 2 – 28 (parzyste), Sosnowa 1 – 19 (nieparzyste), Sosnowa 2 – 12 (parzyste), Świderska 1 – 11 (nieparzyste), Świderska 2 – 10B (parzyste)