Dla edukacji

Żłobki

 • Powstanie w Józefowie publiczny żłobek. Dzięki tej inwestycji młodzi rodzice będą mieli więcej czasu dla siebie i będą mogli wcześniej wrócić na rynek pracy.
Przedszkola
 • Budowa nowego przedszkola w Michalinie.
 • Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu na ul. Sosnowej.
Szkoły

 • Szkoła nr 1 (ul. Mickiewicza) – dokończenie budowy hali sportowej, wyposażonej w ściankę wspinaczkową.
  • Szkoła nr 2 (ul. Graniczna)– modernizacja boiska zewnętrznego do piłki nożnej.
  • Szkoła nr 2 (ul. Sienkiewicza)– wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami, termomodernizacja hali sportowej, wybudowanie stołówki i rozbudowa budynku głównego.
  • Szkoła nr 3 (ul. Leśna) – budowa placu zabaw dla najmłodszych uczniów i zagospodarowanie terenów zielonych przy szkole, nowy parking dla rowerów.

  .

Oświata

 • Kontynuacja programów zdrowotnych dla dzieci szkolnych: pielęgniarka, lekarz, stomatolog (także w SP 3), szczepienia HPV, badanie wad postawy.
  • Wspieranie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.
  • Wspieranie zajęć rozszerzających podstawę programową (m.in. wf, matematyka, język obcy).
  • Kontynuacja przyznawania stypendium Jana Pawła II oraz stypendium Młodzież poznaje Europę dla najlepszych uczniów.
  • Będziemy sprzyjać powstawaniu klas sportowych i SKS-ów oraz klas dwujęzycznych.
  • W Józefowie działa wiele klubów sportowych — ufundujemy stypendia sportowe dla najlepszych zawodników, by bardziej ich zmotywować do treningów.
  • Kontynuacja finansowania funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci, w których mogą pod fachową opieką odrobić lekcje, rozwinąć swoje zainteresowania oraz zjeść posiłek.

 

 

 

Powstanie w Józefowie publiczny żłobek. Dzięki tej inwestycji młode rodziny będą miały więcej czasu dla siebie i będą młodzi rodzice mogli wcześniej wrócić na rynek pracy.