dla edukacji

DLA OŚWIATY

 

  • Wprowadzenie programu „Uczeń w centrum”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby edukacyjne. Jego celem jest rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia świadomości dzieci w obszarze zmian klimatu i ich konsekwencji.
  • Wdrożenie programu „Programowanie – Nasz Drugi Język”. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie poziomu nauczania programowania w szkołach. Faktyczne podniesienie kompetencji nauczania programowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów informatycznych.
  • Wprowadzenie elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych.
  • W naszych placówkach oświatowych zatrudniamy większą ilość specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej niż zakładają standardy MEN, gdyż zdajemy sobie sprawę z potrzeb społeczeństwa w tym zakresie.
  • Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera

 

 

Powstanie w Józefowie nowe przedszkole, zwiększymy kwotę bonu żłobkowego. Dokończymy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 na Granicznej.