Dla środowiska

Ekologiczny Józefów

  • Uruchomienie oczyszczalni ścieków – obniżenie o ok. 300 zł rocznie rachunków dla każdej rodziny podłączonej do kanalizacji i oczyszczanie ścieków w oparciu o najnowsze technologie.
  • Kontynuacja budowy sieci wodno-kanalizacyjnej m.in. Błota, Rycice i Michalin Wschodni.
  • Budowa nowego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jarosławskiej.
  • Budowa nowej siedziby Zakładu Oczyszczania Miasta i doposażenie w sprzęt.
  • Kontynuacja programu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Walka ze smogiem
  • Przeznaczymy 500.000zł rocznie dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na gazowe. Będziemy sukcesywnie zwiększać tę kwotę i pozyskiwać środki zewnętrzne na ten cel.
  • Będziemy kontynuować odbiór odpadów zielonych, zapobiegając jesiennemu zadymianiu miasta.
  • Zdecydowanie i konsekwentnie będziemy kontrolować i karać mandatami osoby palące śmieci w domowych kotłowniach.
  • W szkołach, przedszkolach i lokalnych mediach będziemy prowadzić edukację antysmogową i ekologiczną. Opracujemy i dostarczymy do każdej józefowskiej rodziny materiały o szkodliwości smogu i metodach przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Uruchomienie oczyszczalni ścieków umożliwi obniżenie rachunków dla każdej rodziny  podłączonej do kanalizacji i oczyszczanie ścieków w oparciu o najnowsze technologie na świecie
Marek Banaszek