dla środowiska

Ekologiczny Józefów

  • Poprawa jakości powietrza poprzez dalsze finansowanie wymiany starych pieców dla mieszkańców miasta.

  • Wymiana starego oświetlenia ulicznego na ekonomiczne oświetlenie led.

  • Budowa kieszonkowych parków w rejonie ulic: Rysiej, Cichej, Matejki, Wawerskiej, 3 Maja, Szerokiej.

  • Rower miejski.

  • Rozbudowa komunikacji miejskiej.

  • Miejski program dofinansowania kompostowników i przydomowych systemów zbierania deszczówki.

  • Budowa zaplecza biurowo-garażowego dla Pięknego Miasta.

  • Utrzymanie zielonego charakteru miasta przez cykliczne nasadzenia drzew i krzewów na terenach publicznych.

  • Organizacja punktu wymiany odzieży i rzeczy, jako rozwinięcie projektu Nie na marne.

 

Utrzymanie zielonego charakteru miasta przez cykliczne nasadzenia drzew i krzewów na terenach publicznych
Marek Banaszek