Mariusz Batorski

okręg 2

E-mail:  mariusz.batorski@dlamiasta.pl

Mam 50 lat, od czternastu lat mieszkam w Józefowie. Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Od 22 lat jestem właścicielem firmy poligraficznej. Członkami mojej kochanej rodziny, z którą spędzam każdą wolną chwilę, są żona Anna, z zawodu lekarz medycyny, dwie córki, Magda i Agnieszka, oraz kilka zwierząt.

Jestem od lat zaangażowany w działalność na rzecz społeczności lokalnej:
 • Współorganizator i współpomysłodawca akcji Gwiazdobranie i Dawanie.
 • Członek zarządu Forum Chrześcijańskiego — organizacji pożytku publicznego z Józefowa.
 • Członek zarządu DLA MIASTA.
 • Przez dziewięć lat zaangażowany w pracę Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2.
 • Radny VI i VII Kadencji Rady Miasta.
 • Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
 • Inicjator referendum NIE dla przyłączenia Józefowa do Warszawy.
 • Organizator akcji NIE dla Podziału Józefowa przez PKP.
W ostatniej kadencji w okręgu 2 zostały wykonane następujące inwestycje, o które zabiegałem:
 •    Budowa ulicy Wawerskiej wraz z chodnikami i ścieżką rowerową.
 •    Budowa bezpiecznego ronda u zbiegu ul Granicznej i Wawerskiej — to rozwiązanie poprawiło bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskiej szkoły.
 •    Budowa chodnika przy ul. Piaskowej.
 •    Przywrócenie dla józefowskiej oświaty budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 i przebudowa auli wykładowej na halę sportową.
 •     Utwardzenie asfaltem ulicy pomiędzy ul. Piaskową a ul Zawiszy.
 •    Położenie nowego asfaltu na ul. Granicznej.
 •    Montaż lustra drogowego przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Granicznej.

 

Moje najważniejsze cele w okręgu nr 2 w następnej kadencji:
 • Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w ul. Piaskowej, ul Sienkiewicza i ul Szerokiej.
 • Dokończenie chodnika w ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Granicznej do cmentarza.
 • Wymiana centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy uli. Polna 44.
 • Rekultywacja wysypiska śmieci i stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne, jasne i energooszczędne lampy LED.
 • Budowa hali sportowej w SP2 oraz termomodernizacja istniejącej, w trosce o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci.
 • Rozbudowa bazy dydaktycznej SP2, aby dzieci nie musiały chodzić do szkoły na dwie zmiany.
 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulicy Nadwiślańskiej z Graniczną.

 

Moje najważniejsze cele w mieście:
 • Dokończenie prac nad uchwała reklamową.
 • Stworzenie większej ilości miejsc do wypoczynku, tj. parków miejskich i skwerów (jak skwer przy ul. Skorupki).
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 2, gdzie znajdą swoje miejsce józefowskie organizacje społeczne oraz Domu Nauki i Sztuki.
 • Dopilnowanie, aby przy budowie 3 toru przez PKP w Józefowie powstały dodatkowo 2 bezkolizyjne przejazdy oraz 6 przejść podziemnych dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
 •  Wsparcie inicjatywy powstania żłobka publicznego lub stworzenie talonu żłobkowego.
 •  Poparcie programu większej i łatwiejszej dostępności do lekarzy specjalistów.
 • Zwiększenie dofinansowania wymiany starych pieców — walka ze smogiem.
 • Poparcie powstania budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli realizować wybrane przez siebie cele.
 • Stworzenie nad Świdrem nowoczesnych terenów rekreacyjno-sportowych — miejsca, gdzie wspólnie będziemy spędzać wolny czas.
Proszę o Państwa poparcie w wyborach do samorządu i zobowiązuję się do godnego reprezentowania mieszkańców Józefowa!

Siedziba lokalu wyborczego
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2
ul. Sienkiewicza 2
Józefów

Ulice należące do 2 okręgu wyborczego:
Graniczna 15 – 37 (nieparzyste), Kopernika 17 – 49 (nieparzyste), Kopernika 16 – 38 (parzyste), Modrzewiowa, Piaskowa, Polna 42 – 60 (parzyste), Puszkina, Samorządowa 21 – 85 (nieparzyste), Samorządowa 14 – 68 (parzyste), Sienkiewicza 1 – 57 (nieparzyste), Sienkiewicza 2 – 40 (parzyste), Szeroka 1 – 17 (nieparzyste), Szeroka 2 – 16 (parzyste), Wawerska 19 – 25 (nieparzyste), Wawerska 20 – 46 (parzyste), Zawiszy 2 – 64 (parzyste).