Mariusz Batorski

okręg 2

E-mail:  mariusz.batorski@dlamiasta.pl

Mam 55 lat, od dwudziestu lat mieszkam w Józefowie. Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej.
Od 27 lat jestem właścicielem firmy poligraficzno reklamowej. Moja kochana rodzina to żona Anna, z zawodu lekarz medycyny, dwie córki Agnieszka i Magda oraz liczne zwierzęta. Jestem miłośnikiem jazdy konnej, po latach wróciłem też to pasji z dzieciństwa – pszczelarstwa.

Jestem od lat zaangażowany w działalność na rzecz społeczności lokalnej:
 • Współorganizator i współpomysłodawca akcji Gwiazdobranie i Dawanie.
 • Członek zarządu Forum Chrześcijańskiego — organizacji pożytku publicznego z Józefowa,
 • Członek zarządu DLA MIASTA,
 • Przez dziewięć lat zaangażowany w pracę Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2,
 • Inicjator referendum NIE dla przyłączenia Józefowa do Warszawy,
 • Organizator akcji NIE dla Podziału Józefowa przez PKP,
 • Radny VI, VII i VII Kadencji Rady Miasta,
 • Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w VII kadencji RM,
 • Przewodniczący Rady Miasta w mijającej kadencji.
W ostatniej kadencji w okręgu 2 zostały wykonane następujące inwestycje, o które zabiegałem:
 • Przebudowa chodnika i ulicy Piaskowej,
 • Budowa ulicy Szerokiej,
 • Przebudowa ulicy Sienkiewicza,
 • Dokończenie chodnika w ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Granicznej do cmentarza,
 • Budowa ulicy Modrzewiowej,
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne, jasne i energooszczędne lampy LED w ul. Zawiszy,
 • Wymiana centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Polnej 44,
 • Budowa hali sportowej w SP2 oraz termomodernizacja i budowa stołówki w budynkach SP2 przy ul. Sienkiewicza.

 

Moje najważniejsze cele w okręgu nr 2 w następnej kadencji:
 • Przebudowa ulicy Samorządowej,
 • Budowa kanalizacji w ulicy Puszkina,
 • Zagospodarowanie terenu wewnątrz osiedla na Polnej,
 • Wymiana w całym okręgu oświetlenia ulicznego na nowoczesne, jasne i energooszczędne lampy LED, (w 2024 w planach jest przewidziana w ul. Piaskowej i Sienkiewicza),
 • Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Szerokiej.

 

Moje najważniejsze cele w mieście w następnej kadencji Rady Miasta::
 • Niezwykle istotną decyzją było przeznaczenie terenu w centrum Józefowa na „CENTRAL PARK”. Rozpoczęliśmy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla parku, oddane zostały do użytku wyremontowane wille Balbinów oraz Frankówka oraz wybudowana tężnia. Wszystko to sprawi, że centrum naszego miasta zyska unikatowy charakter, który będzie zachęcał zarówno mieszkańców, jak i turystów do odwiedzenia tego miejsca.
 • W tej kadencji ogłosiliśmy konkurs na Kulturotekę wraz z parkiem i przedszkolem i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W nadchodzącej kadencji naszym głównym zadaniem będzie pozyskanie środków na kontynuację tego projektu oraz dalszy rozwój infrastruktury kulturalnej naszego miasta.
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 65, gdzie znajdzie swoje miejsce CUS (Centrum Usług Społecznych), jego celem będzie rozwinięcie działań pomocowych i samopomocowych, promowanie wolontariatu oraz wsparcia sąsiedzkiego. Planujemy utworzyć Dom Dziennego Pobytu dla seniorów z dowozem, rozwijać świetlice środowiskowe, zapewnić pomoc psychologiczną i profilaktykę zdrowotną, a także propagować zdrowy tryb życia i uruchomić program „złotej rączki”.
 • Dopilnowanie, aby przy budowie 3 i 4 toru przez PKP w Józefowie uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze i by powstały bezkolizyjne przejazdy oraz 6 przejść podziemnych dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych,
 • Będę zabiegał, aby stworzyć dla OSP Józefów miejsce, gdzie będą mogli rozwijać swoją działalność,
 • Poprawa komunikacji z Warszawą będzie przedmiotem mojego głębokiego zainteresowania – przedłużenie linii 521, nowa linia autobusowa do Metra Imielin.
Proszę o Państwa poparcie w wyborach do samorządu i zobowiązuję się do godnego reprezentowania mieszkańców Józefowa!

Siedziba lokalu wyborczego
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2
ul. Sienkiewicza 2
Józefów

Ulice należące do 2 okręgu wyborczego:
Graniczna 15 do 37 nieparzyste, Kopernika 17 do 49 nieparzyste, 16 do 38 parzyste, Modrzewiowa, Piaskowa, Polna 42 do 60B parzyste, Puszkina, Samorządowa 21 do 85 nieparzyste, 14 do 68 parzyste, Sienkiewicza 1 do 57 nieparzyste, 2 do 40 parzyste, Szeroka 1 do 17, Wawerska 19 do 25 nieparzyste, 20 do 46C parzyste, Zawiszy 2 do 64 parzyste.