Zielone światło dla bezpiecznej „Nadwiślanki”

We wtorek 29 sierpnia w Willi Frankówce odbyło się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Nadwiślańskiej na odcinku od skrzyżowania z Wyszyńskiego do skrzyżowania z Górczewską. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na projekt odcinka między Józefowem a Warszawą.

Siedemnaście długich lat oczekiwania mieszkańców i starań władz Józefowa o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Nadwiślańskiej wreszcie dobiega końca. We wtorek 29 sierpnia w Józefowie podpisano umowę na projekt rozbudowy pierwszego odcinka trasy 801 o długości blisko dwóch kilometrów między ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Górczewską.

W uroczystości podpisania umowy, oprócz burmistrza Józefowa, uczestniczyli także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski, a także radni sejmiku województwa mazowieckiego Anna Brzezińska i Piotr Kandyba oraz prezes zarządu Arkas-Projekt Arkadiusz Obidziński.

Dodaj swój komentarz