Od drewniaka do nowoczesnego TBS

“Uważam za ogromny sukces to, że miasto poniosło wysiłek i wykorzystało czas, żeby otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów budowy nowych mieszkań. Dzięki temu poprawiamy warunki mieszkaniowe, wizerunek miasta i jego wygląd oraz stan powietrza, bo przecież większość starych domów przeznaczonych do rozbiórki była ogrzewana kopciuchami. Stary zasób komunalny musieliśmy zresztą rozebrać, bo większość z tych domów miała decyzje o rozbiórce i była całkowicie wyeksploatowana, przez co nie wpływała pozytywnie na wygląd miasta.
Z przedstawionych przez burmistrza wyliczeń wynika, że te rozbiórki i przeniesienie mieszkańców domów komunalnych do tych o lepszym standardzie są uzasadnione ekonomicznie. Koszt trzech ostatnich budów (dwie ukończone, jedna w trakcie) wynosi 33 mln zł, dofinansowanie około 27 mln zł, zaś koszt miasta to 4 mln 70 tys. zł. Tymczasem utrzymanie drewnianego zasobu komunalnego generuje koszty (wymiana instalacji elektrycznej, dachów itp.). Na te cele miasto wydawało średniorocznie 1,3 mln zł, czyli w tej kadencji było to 5,2 mln zł. Nowy zasób nie będzie takich kosztów generował.
Cieszy mnie również, że oprócz wymienionych działań zaczynamy robić coś dla młodych. Przy ulicy Rejtana planowana jest budowa dwóch obiektów w systemie TBS – po 31 lokali w każdym. To będzie oferta dla naszych młodych mieszkańców – osób, których na starcie dorosłego życia nie stać na kupno mieszkań na wolnym rynku. Kryteria przyznawania mieszkań będą tak skonstruowane, żeby młode osoby, które chcą mieszkać w Józefowie, miały jak najlepsze możliwości dostępu.”

Marianna Jakubowska, przewodnicząca komisji budżetowo-gospodarczej

Dodaj swój komentarz